Tag: Përkthimi

Në ditën e përkthimit

Përkthimi… Unë nuk jam një përkthyes. Thjesht një dashnor i fjalës. Ka qenë një lloj pasioni apo dëshire për të patur disa libra të mi në frëngjisht apo disa libra autorësh të huaj që kam menduar se do duhej të lexoheshin nga bashkëpatriotët e mi si një libër mbi Bubulinën, mbi Mehmet Ali Pashën, mbi […]